Preventie

Minder ziekteverzuim, minder uitstroom, langer inzetbaar in de eigen functie en minder mensen die zich met verzuim bezighouden zijn allemaal voordelen die ook financieel gunstig zijn.

Het streven naar gezonde werknemers vergt kennis en inspanning. Wij willen u daar graag mee helpen. Maak vrijblijvend een afspraak met ons voor een gesprek over Duurzame Inzetbaarheid in uw organisatie.

Steeds meer werkgevers, werknemers en instanties zijn zich er van bewust dat ‘preventief actie ondernemen’ voor alle partijen voordelen brengt. Meerdere cao’s en werkgeversorganisatie spreken over een actieve rol m.b.t. duurzame inzetbaarheid.

Als werkgever heeft u de laatste jaren ervaren dat overheden steeds meer taken bij de werkgever onderbrengen. Dit houdt meestal ook in dat de kosten naar de werkgever worden verplaatst. Met een goede invulling van duurzame inzetbaarheid hoeft dat niet zo te zijn. Integendeel. Meerdere organisaties die zich al hebben ingespannen hebben ervaren dat hiermee de winst kan toenemen.

Bel ons en ervaar hoe het ook anders kan.