Arbo Dienst

Gezondheidscentrum Noord-Limburg & BeterLimburg BV

Gezondheidscentrum Noord-Limburg werkt samen met BeterLimburg BV.

Daardoor kunnen we werkgever en werknemer helpen met een compleet pakket arbodiensten, inclusief preventie, behandeling en nazorg.

BeterLimburg BV

Arbo & Verzuimbegeleiding

BeterLimburg BV beheert voor veel bedrijven in de regio een adequate administratieve verwerking van alle processen rondom verzuim. Hierdoor wordt het verzuim voor u inzichtelijk en hanteerbaar en zijn de verzuimstatistieken actueel en transparant.

Wij verzorgen dagelijkse monitoring van het verzuim en inzet van afgesproken acties conform de verzuimprocedure en de Wet Verbetering Poortwachter. Planning en uitvoering van spreekuren bij onze casemanagers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

BeterLimburg BV is een door UWV en gemeenten erkende Jobcoachorganisatie. Wij helpen mensen met een beperking niet alleen aan een betaalde baan, maar ook om die te behouden. Dat doen we door intensief op de werkvloer te begeleiden, zoveel en zo lang als nodig is.
Ben je op zoek naar een baan?

Wij kennen de arbeidsmarkt in onze regio als geen ander en hebben een netwerk van ondernemers. Met hen kunnen we snel en gemakkelijk afspraken maken over het plaatsen van Wajongeren. Hierover denken zij ook actief met ons mee.

Wij zijn een re-integratie- en outplacementbureau en zijn Blik op Werk gecertificeerd. Gespecialiseerd in het begeleiden van langdurig zieken naar werk bij de eigen werkgever of extern. Daarnaast ondersteunen wij ook werknemers die wegens een reorganisatie of gedwongen ontslag op straat komen te staan.

 

Hulp nodig bij outplacement

Outplacement is professionele begeleiding voor werknemers bij het veranderen naar een andere baan. Vaak is outplacement een onderdeel bij een reorganisatie, een onoplosbaar werk conflict of wanneer werknemers vastzitten in hun carrière.

Werkfit maken en Naar Werk zijn diensten die wij uitvoeren in opdracht van het UWV. Als je wilt weten of je recht hebt op een traject, kun je contact opnemen met ons of het UWV.

Naar werk
In een Naar Werk traject staat toeleiding naar werk centraal voor mensen met een uitkering van het UWV. Ons doel is nieuw werk in dienstverband of als zelfstandig ondernemer. Onderdelen van dit traject kunnen zijn: • Een representatief cv maken; • Een onderscheidende sollicitatiebrief schrijven; • Netwerken via sociale media en netwerk; • Sollicitatietraining; • Testen ondernemersvaardigheden; • Jobhunten.

Wat anderen zeggen

Om relatief hoog ziekteverzuim tegen te gaan zijn wij op zoek gegaan naar een partner, die wat betreft missie en visie het dichtst bij onze mensgerichte thuiszorgorganisatie staat. De werkwijze en persoonlijke benadering van BeterLimburg BV sluit naadloos aan op onze uitgangspunten om er zorg voor te dragen dat de mensen het stuur van hun leven in eigen hand kunnen (blijven) houden.

Yvonne van de Stay (Thuiszorg Helpende hand)

Persoonlijk in de contacten, laagdrempelig en accuraat

– Frank Schatorje

Begeleiding heeft mij geholpen om steviger in de schoenen te staan bij een sollicitatiegesprek. Ik heb geleerd om mezelf te verkopen aan een werkgever, doordat ik een beter zelfbeeld heb gekregen. We hadden een leuke groep en supergoede begeleiding. Ik kan het iedereen aanbevelen.

– Marijke Vaanhold